Systémové upozornění
Hlavní informace

 

Reference z loškého roku 2016, kterými se pyšníme, protože nám dávají zpětnou vazbu, že se nám práce daří a ti, se kterými spolupracujeme mají z našich školení a kurzů užitek.

Co mi přinesl cyklus Manažerské mistrovství: 
"Cyklus Manažerské Mistrovství pod vedením Radky Maňákové, Miloše Píchy, Petra Zappe a Pavla Kučery pro mě byl ideálním průvodcem v druhém roce podnikání, kdy jsem naplno začal vést naší mladou firmu. Jednotlivé dny cyklu přesně korespondovaly s tím, co jsem si ve firmě i v hlavě potřeboval urovnat k tomu, aby lidé, které vedu, mohli podávat skvělý výkon. Po prvním setkání jsem si uvědomil, co je ještě třeba udělat, abychom všichni ve firmě zabrali směrem ke společnému cíli, v dalších dvou dnech jsem si ujasnil, jaké přístupy jsou pro mé lidi vhodné a co potřebuji změnit sám u sebe. Čtvrtý den mě překvapil. Emoční inteligence v roli leadera mi ukázala ještě hlubší rozměr předchozích tří dní a pochopil jsem, kde je rozdíl mezi manažerem řemeslníkem a leaderem. S poznatky z cyklu "Manažerské mistrovství" vím, co mám dělat, abych jednoho dne opravdu tím mistrem byl a aby to byla práce, která mě může těšit ve všech směrech.Doporučuji všem, kteří chtějí v managementu investovat energii do užitečných věcí a nemrhat ji na tam, kde to nedává smysl."
Díky a přeju vám hodně úspěchů. 
Šimon Rákosník, Managing Partner, Rubikon PR

Co přinesl koncept Mapa pracovních vztahů a Rukověť manažera naší firmě:
Semináře Husa v čele a Rukověť manažera si mne získaly svoji originalitou a přístupem. Absolvoval jsem opravdu hodně příležitostí na vzdělávání, avšak tato česká škola zkušenostního managementu je výjimečná svou vysokou přidanou hodnotou čerpající z praxe českého byznys prostředí. S ničím podobným jsem se dosud nesetkal a považuji toho know- how za výjimečné, které hravě dokáže soutěžit a predčit know-how zahraniční. Mapa pracovních vztahů je doplňkem a zároveň rozšířením osobnostní typologie v rozměru, který jsem dosud neznal ani neobjevil. Tento seminář mi pomohl pochopit chování a potřeby lidí z pohledu požadavků na výkon a především mi odpověděl na otázku proč to tak je. 
Proto jsem se po absolvování tohoto semináře rozhodl, že ho absolvuje každý člen našeho týmu a všem ho doporučuji. Uvidíte, co se začne dít i ve vaší firmě.
Ing Petr Čelis, Realsan Group SE, Předseda představenstva

V čem Vám na vaší pozici pomohla Rukověť manažera? 
• Rukověť manažera mi pomohla ujasnit si priority, uvědomit si, jak je důležitá zpětná vazba a působení na kolegy, nepředávat rozhodnutí negativně, snažit se působit jako „filtr“.
• Pochopila jsem, že každý je jiný a „ Nedělá mi to naschvál“.
• Došlo mi, že „Pokud má někdo chcípnout z přepracování, manažer musí být až jako poslední“ …, jinak nebude schopen řídit loď do určeného cíle.
• Už se nebojím delegovat – pokud je výsledek užitečný pro klienta (i když to není například napsáno přesně tak, jak bych to napsala já) , je to v pořádku
• Nečekala jsem, že řízení lidí je až tak promyšlená „hra“, ale funguje to
Iva Berkrautová, ČSOB Pojišťovna, a.s.; liniový management

Co mi workshop Rukověť manažera přinesl po 20 letech v managementu: 
V době sofistikovaných nástrojů, komunikačních technologií a neomezených možností zapomínáme na základní pravidla manažerské práce.Většinou je dobře známe, ale často je vnímáme jako čáry v písku. Pravidla jsou jednoduchá, ale často nemáme nadhled k jejich dodržování. Čára v písku neklade při překročení odpor, ale naše oči okamžitě vidí, že jsme se ocitli na nesprávné straně.„Rukověť manažera“ mi pomohla připomenout si zásadní pravidla a kroky v profesi manažera (to, co nikdo jiný než právě manažer nemůže udělat) a sdílet s účastníky workshopu, z jiných firem na podobných pozicích, návody jak podpořit vlastní disciplínu v dodržování těchto priorit. Uvědomil jsem si, jak zásadní je seznámit ty, jejichž vedení máte na starosti kam, jak a kudy je chcete vést.
Ing. Martin Haertl, Llentab s.r.o., Jednatel/CEO

Se spoluprací se společností Team Test, v čele s Radkou Maňákovou jsme velmi spokojení.
Celý blok manažerského mistrovství je připraven s cílem co největšího přínosu, a aplikace do praxe pro samotné účastníky. Pracují intenzivně nad „domácími úkoly/svými předsevzetími “ které se týkají jejich manažerské práce se svými týmy, neustále se k nim vrací a následně probírají co se jim podařilo a co naopak ne. Velmi vítám také i to, že si účastníci v průběhu všech WS nabyté informaci prakticky zkouší (předávání zpětné vazby…apod.). Zapojení samotných nadřízených, vnímám pro úspěch celého bloku také jako jednu z klíčových věcí.
Ing. Kamila Červená, HR specialist, ČSOB Pojišťovna a.s.

Chtěl jsem Vám ještě jednou poděkovat za výborný kurz základních manažerských dovedností z minulého týdne. Nedalo mi to a tak jsem si z myšlenek, které mě oslovily na kurzu, připravil myšlenkovou mapu.
Děkuji a úspěšný den
Tomáš LeidL, Project Manager, Komerční banka

Cyklus čtyřech setkání mě oslovil svou provázaností, praktickými úkoly, které mi pomohly nasbírané myšlenky a podněty realizovat ve své práci.
Pohnul mě z místa, přesvědčil mě trochu zariskovat s vědomím, že to má cenu.
Během prvního dne mě zaujala myšlenka obrazů. Byl to pro mě velmi netradiční pohled na mou ředitelskou pozici, kdy se snažím mít všechny myšlenky a plány seřazené ve sloupečcích a řádcích. Přimět se přemýšlet jiným způsobem nad "obrazem budoucího úspěchu", bylo velmi podnětné a přineslo mi to jinou perspektivu. Stejně tak obrázek husy v čele, ten příměr mě oslovil. Mapa pracovních vztahů je pro mě první manažerskou pomůckou, která je pro mě uvěřitelně aplikovatelná i na můj pracovní kolektiv. Pomohla mi pochopit, proč některé postupy na jedny fungují a na jiné ne. Bylo pro mě překvapivé připustit si, že pod mým vedením se nemusí všichni cítit bezpečně. Pojmenovala jsem si momenty, ktdy svoje kolegy matu nebo působím nejistě tak, abych s tím mohla akivně pracovat. Vždycky jsem byla ochotná přiznat, že pracovní vztahy jsou i o emocích, ale nikdy jsem přesně nevěděla, jak do práce emoce dostat tak, aby to bylo všem příjemné. Strategie pro řízení vztahů je skvělou pomůckou, jak pracovat se svými emocemi i emocemi těch druhých tak, aby se náš společný obraz budoucího úspěchu nerozplynul, ale naopak zářil všemi barvami a byl hmatatelný.
Eva Měřínská, ředitelka Městská knihovna Tábor

Ve čtvrtek jsem ještě spěchal do práce, tak jsme neměl ani čas pořádně poděkovat. Děkuji. Bylo to pro mne zajímavé a inspirativní. Uvědomil jsem si, že věci to co jsem doposud dělal z větší části intuitivně, jde ještě posunout a dělat o něco lépe. Pro mne to byl velký posun v sebevědomí a sebeuvědomění.
Marek Vozka, provozní ředitel Člověk v tísni, o.p.s.

Ještě jednou děkuji za včerejší kurz Management budoucnosti. Vše, co jste s Milošem říkali, moc hezky rezonovalo s hodnotami, které uznávám a hezky se to doplňuje s tím, co jsem se k tématu dozvěděl v poslední době. Zároveň pro mě bylo velice poučné vidět, jak může být výuka v tandemu efektivní. Už jsme s vedením seminářů ve dvou na katedře taky trochu začali a po včerejšku jsem rozhodnutý tento trend podporovat všude, kde to půjde. Moc mě baví práce s lidmi a jsem rád, že se mám kde učit postupy, jak to dělat dobře. Vše dobré Vám i celému Team Testu na lety kamkoli i pro zastavení kdekoli přejete.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D., Univerzita Karlova Praha

TeamTest je parta lidi, kteří dokáží objevit a propojit správnou energii v týmu. Využívám jejich služeb pro aktivity v ČSOB - rozvojový program, offsite akce pro managament,  pravidelně. Jelikož se vzájemně známe, dokáží připravit program šitý na míru situaci, potřebám a lidem. V oblasti lesdershipu jsem se s TeamTestem spolupodílela na tvorbě konference Managament budoucnosti, která diky jejich zacílení na silné trendy v leadershipu odkryla pohledy na vedení lidi ve spojitosti s nastupujícími generacemi Y a Z, narůstajícími potřebami nás všech někam patřit a důležitosti zdravých emocí v práci pro vnitřní motivaci lidí.
Petra Prošková, ředitelka Back Office ČSOB

Absolvování semináře Managment budoucnosti mi ukázalo témata o kterých jsem dosud moc nevěděl a nevěnoval jsem jim tolik pozornosti.Uvědomil jsem si, co bude klíčové v příštích letech pro expansi naší společnosti a bez čeho se již neobejdeme.
Ing Petr Čeliš,CEO,REALSAN GROUP SE

Co jsme zažili na kurzu Silák ....Zastavení, nadechnutí, inspirace - každý kurz TT byl pro mne v dnešním rychlém (i když neziskovém) světě možností:

  • zastavit se - podívat se na svoji práci s odstupem, nadhledem a z jiného úhlu, 
  • nadechnout se - zamyslet jestli bych nemohl pracovat jinak - efektivněji, lépe, radostněji
  • inspirovat se - sdílet zkušenosti z "business" prostředí, naučit se a vyzkoušet si nové dovednosti, odnést si zajímavé nápady    

A to vše s přispěním vstřícných, profesionálních, důsledných a zároveň milých lektorů, kteří pracují s  nevšedním nasazením.
Marek Vozka, provozní ředitel, Člověk v tísni o.p.s.

Jak mit efektivni porady, přínosné pro nás i účastníky, to je téma ke kterému se stále jako manažer vracíte. Máte přípravu, sdílíte agendu , dáte prostor kolegům ..., ale přesto to někdy není ono. Pro mne byl kurz" Kreativni vedení porad" inspirací , jak lze porady "oživit" , udržet zájem  o téma  a dospět k potřebnému závěru. A tuto inspiraci v praxi úspěšně využívám.
Anička Š. , manažerka ČSOB

Nemůžu jinak než „Let your past go!“ Dívat se dopředu mě posouvá dál. Z minulosti si beru už jen ty nejlepší zážitky a všechny zkušenosti. Sama jsem s TT absolvovala rozvojovou cestu na Srí Lanku a byla to ta nejlepší věc v životě, kterou jsem mohla udělat. Radka s Milošem dokáží velmi citlivě, ale neúprosně přimět člověka uvažovat i o nelehkých a leckdy i nevyslovených otázkách. Jsou skvělými průvodci při prozkoumávání a objevování sebe sama. Zároveň vnáší do hloubání nezbytný nadhled, srandu a optimismus. Mám je prostě ráda! Druhým rokem učíme s Team Testem naše manažery, jak být dobrou „Husou v čele“. Díky tomuto programu je management začal bavit a přišli mu na chuť. Představenstvu ČSOB AM a ČSOB PS jsem dala den s Team Testem jako vánoční dárek v podobě Adama a Evy v práci. Jsem ráda, že společně vnášíme do našeho firemního života nová témata. Věřím, že díky nim objevíme skrytý potenciál našich lidí i celé firmy a také nové zdroje energie pro budoucí nápady.
Jitka Ulmerová, HR Business Partner – ČSOB Asset Management, investiční společnost a.s., ČSOB Penzijní společnost, člen skupiny ČSOB

Program manažerského Sebepoznání využíváme jako „vstupní bránu“ širšího konceptu manažerského rozvoje. Naším záměrem je, aby se lidé ve skupině mezi sebou trochu více poznali (často i jinak, než se znají doposud) a uvědomili si i něco nového o svém fungování (a tím i pochopili podobné či odlišné fungování lidí kolem sebe). Teamtest pro tento záměr oslovujeme již pravidelně, jelikož umí skloubit velkou míru bezpečí s otevíráním citlivých a osobních témat, což ve skupině vytváří prostor pro vzájemnou důvěru a sdílení. Zároveň mají lektoři odvahu nabídnout účastníkům nevšední přístupy a zážitky nebo provokativní témata a trendy v chování a dynamice společnosti. Nejvíc si však cením přístupu, který vždy cílí na autenticitu, motivaci na sobě pracovat a přenesení zážitku do dovednosti a používání v běžné realitě.
Tomáš Svátek, Metodik vzdělávání a rozvoje, ČSOB

Tým se může tmelit i zdánlivým nicneděláním. Příroda pomáhá přirozenému chování lidí a komunikaci. Profesionální leader je pro úspěch podobné akce klíčový. Byla to naše první externě organizovaná akce za účelem stmelení týmu. Měl jsem obavy, že to bude nepřirozené a na sílu, ale opak byl pravdou. Hodnotím to jako nejpřínosnější společnou akci v historii firmy a cítí to tak i ostatní lidé ve firmě.
Václav Štrupl, zakladatel Bonami

Myslím, že klíčem k fungování a efektivní komunikaci v našem, téměř 20-ti členném týmu, je vzájemný respekt a důvěra, díky nimž se jednotliví členové cítí v týmu příjemně a přirozeně. To se potvrdilo na našem workshopu a i já osobně mám po více než 2 letech v tomto týmu upřímný pocit, že “táhneme za jeden provaz”. Pavlu Kučerovi patří velký dík za to, že nám pomohl si tyhle naše principy uvědomit a dále pracovat na jejich rozvoji. Věřím, že i díky tomu náš tým ustojí personální změny, které nás v brzké době čekají, a že budeme takhle skvěle fungovat i nadále.
Radoslav Boček, Škoda Auto, útvar Controllingu

Vzdělávání teamů je důležité a hrozně špatně měřitelné. Kurz nebyl nudný. Každý si z toho něco pamatuje dodnes. Jsme hodně otevřená skupina a zapojujeme se, ale tady to bylo ještě snadnější.Přístup Pavla Kučeryk time managenetu je trochu odlišný od většiny strohých knih. Myslím, že většině pomohl pochopit základy.
Pavel Láznička Hanibal, zakladatel Hanibal sport s.r.o.

Nevím jakou referenci napsat. Asi to, že spolu-pracujeme už 8 let. V tom je vše.
Ondřej Raška, spoluzakladatel Miton

Oslava narozenin Mitonu pro mne byla nejlépe vymyšlenou a zorganizovanou akcí roku 2015. Profesionální a přitom nevtíravé vedení nesourodé skupiny individualit směrem k unikátnímu zážitku a celková koncepce a originalita akce pro mne byl impulz k nastartování další spolupráce s Team Testem.
Dušan Šenkypl, CEO, NetBrokers holding a.s.

Chci vám všem z Teamtestu vyslovit VELKÝ DÍK, za to že jste, a za to, že děláte to, CO děláte a JAK to děláte. Prosím předejte můj vzkaz i kolegům. Znám vás už několik let, zatím bohužel jenom „přes síť“, ale to doufám napravím, jakmile přestanu kojit. Jsem máma 3 malých dětí, s mužem jsme založili neziskovku a už 6. rokem „vedeme“ terapeutickou komunitu pro drogově závislé, bydlíme ve starém vesnickém domě, který pomalu rekonstruujeme, takže práce, stresu a výzev máme přehršel a času pořád stejně….málo. Čas od času ke mně dorazí e-mail z Teamtestu, já skouknu nějaké vaše video nebo si přečtu nějaký článek jako dneska – a chci vám říct, že je to bomba – ukradnu si chvilku pro sebe a dostanu se do úplně jiného světa, pobrečím si nebo se zasměju a zpátky se vracím odpočatá, inspirovaná a nabitá energií – DÍKY!!! Je neuvěřitelné, že to takhle funguje i na dálku. DÍKY :)
Jitka Přibylová, Salebra o.s.

 

 

Další informace

Související Kurzy

DSC_6828a

Ženský a mužský princip ve spolupráci a komunikaci

Dovolili jsme si mluvit o tom, že ženský a mužský princip ...

Cena
Prodejní cena5 082 Kč
Hodnotící rozhovory4

Vedení hodnotících rozhovorů

Zlepšit své schopnosti vést a plánovat hodnotící rozhovory ...

Cena
Prodejní cena4 598 Kč

Související články

Manažerské mistrovství

Jak funguje generace Y: Desatero

Petr Zappe 6. leden 2016

Máte někdy pocit, že byste na ty mladé spolupracovníky potřebovali návod? Tak tady ho máte. Vytvořily ho Eliška Pácaltová a Lucka Luňáčková zevnitř generace Y. Více k němu povídaly na Konferenci...

Manažerské mistrovství

21 přesvědčení, která byste měli opustit

Petr Zappe 4. leden 2016

Abyste se mohli někam posunout, bývá často nutné nejdříve něco opustit. Udělat tomu novému místo. Nebo odstranit překážky. V rámci loňského průzkumu, jsme se lidí na tohle ptali. "Jaká přesvědčení,...

Manažerské mistrovství

Cena za uražené EGO 50 tis EUR

Zuzana Vopravilová Hamplová 19. březen 2015

Před deseti lety jsem pracoval jako koordinátor setkání partnerů mezinárodního projektu ve vzdělávání na pomoci středním školám. Při lokálním setkání účastníků projektu z partnerských zemí v ČR,...

Manažerské mistrovství

Kolik stojí konflikty?

Zuzana Vopravilová Hamplová 17. březen 2015

Nikdo je nemá rád. Kdo může, raději se jim vyhne. Jsou jedním z nejčastějších příčin odchodu lidí z organizace. Ano mluvíme o konfliktech, a zdrojích, jak je zvládat a využít. Pavel Hyťha if(jQuery('.f2cid65...

Manažerské mistrovství

Užít si světa na podzim 2013

Zuzana Vopravilová Hamplová 16. srpen 2013

V létě jsme se trochu odmlčeli, protože jsme místo chytrostí na blog vymýšleli zajímavosti pro podzim. Chystáme několik opakovaných úspěšných kurzů. Ale taky nějaké novinky. Petr Zappe if(jQuery('.f2cid73...

Manažerské mistrovství

Tři lekce lídršipu z Comic-conu

Zuzana Vopravilová Hamplová 25. červenec 2013

Líbilo se mi použití inspirace z úplně jiného prostředí pro vedení lidí. Takže tady jsou tři lekce z Comic-Conu a odkaz na původní článek v angličtině:   Petr Zappe if(jQuery('.f2cid74...

Související Knihy

Obálka titulu Husa v čele aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství

Kniha Husa v čele, aneb od manažerského řemesla ...

Pro manažery, kteří zažívají stres z opakujících se situací ...

Cena
Prodejní cena245 Kč
IMG_6125
Cena
Prodejní cena90 Kč
kniha x
Cena
Prodejní cena290 Kč

Související Kurzy

Vietnam

Vietnam - vý-Let do vnitřní svobody

Budeme se učit nedělat věci podle šablony „to se má“ a ...

Cena
Prodejní cena16 940 Kč
rukovetk747

Rukovět manažera

6 věcí, které manažer nedělá jen na vlastní nebezpečí.

Cena
Prodejní cena7 381 Kč
Husa v čele

Mapa pracovních vztahů

Jak dosáhnout výsledku s lidmi, které mám právě já ve svém ...

Cena
Prodejní cena14 762 Kč
Emoční inteligence9
Cena
Prodejní cena7 381 Kč
Manažerské mistrovství6

Cyklus Manažerské mistrovství

Manažerské mistrovství je cyklus čtyř workshopů, které vám ...

Cena
Prodejní cena24 200 Kč
Emoční inteligence

Emoce v roli manažera

Dobře rozumět svým emocím, stabilizovat své sebevědomí v ...

Cena
Prodejní cena7 381 Kč

„Podporujeme lidi v tom, aby zvětšovali vliv na svůj život.”

Adam a Eva v práci

Získejte ukázku e-booku v .PDF zdarma

Ukázka z knihy "Adam a Eva v prácií".
Zadejte email, pošleme Vám ji.