Systémové upozornění
Hlavní informace

Bonus/příloha: Praktické cvičení na téma: Leadership, seberozvoj a odolnost /rezistence vůči změně

Nedávno jsem s kolegy trénoval, jak nejlépe vést kariérová interview a v rámci cvičného rozhovoru jsem dostal otázku na můj seberozvoj. Jak a v čem se aktuálně rozvíjím? V čem konkrétně jsem se za poslední 3 měsíce posunul?

bannery 08

Dost dlouho jsem odpověď hledal a nakonec jsem odpověděl, že se rozvíjím tím, že rozvíjím ostatní. Moc jsem s vlastní odpovědí spokojen nebyl, a proto jsem o tom začal přemýšlet více. Kolik věcí jsem se vlastně v životě začal učit, kolik věcí jsem se přestal učit? Proč jsem se vlastně přestal něco učit a skočil po něčem novém? Odpověď, ke které jsem došel, protože mi učení přestalo dávat smysl. Ztratil se cíl učení a s ním zmizela i motivace. A kde není motivace, není ani energie.


„Každý člověk se dívá na svět jinou optikou v závislosti na tom, jaké má zkušenosti a na jaké úrovni rozvoje se sám nachází“. Drath & Velsor, 2005

 Jak je to s rozvojem leadershipu & leaderů a jejich schopností se rozvíjet? 

Podle Roberta Kegana je schopnost rozvíjet se schopností dávat smysl a význam zkušenostem. Jde o to, jak interpretujeme situaci, jaký je náš aktuální životní nadhled, úroveň našeho rozvoje. Úroveň rozvoje pak (podle Kegana & Lahey autorů několika desítek knih o leadershipu a učení dospělých) znamená schopnost rozumět významům, jaké lidé událostem kolem sebe přisuzují. Kegan říká, že leadeři, kteří mají nízké povědomí o svých vlastních emocích a o tom, jak jejich emoce působí na jejich okolí, patří do první úrovně rozvoje, kterých rozeznává celkem pět. Pro zjednodušení si je ale rozdělíme do tří úrovní rozvoje.

První úroveň leadershipu je pojmenována „imperiální“ od slova impérium. Leadeřii na tomto stupni rozvoje se zaměřují na vlastní individuální potřeby a cíle. Poznají se podle toho, že pokud se něco opravdu hodně nepovede, obávají se vždy toho, jak budou vypadat před ostatními. Obávají se více toho, že se na to přijde, spíše než by se cítili provinile, že se něco nepovedlo či se stala chyba. Leadeři této úrovně se orientují především na transakční styl vedení zaměřený na dokončování úkolů a monitoring „transakcí“. Tito leadeři spoléhají na odměny a tresty v rámci organizace, které podle nich vedou ke zvyšování výkonnosti zaměstnanců. Leadeři této úrovně často mluví ke svým lidem o tom, že by měli aspirovat na rozvoj týmového ducha a posilovat vzájemný respekt. Ovšem lidé to nevnímají opravdově, a pokud se týmových aktivit účastní, dělají to pro to, že si to přeje jejich nadřízený. Rozvoj v tomto duchu nepovažují za svůj vlastní a zpravidla jsou vůči němu tzv. „imunní“, tj. rozvoj jim nepřináší opravdovou změnu. Leadeři první úrovně nemají většinou kapacitu na to reflektovat plány a zájmy lidí kolem nich, protože oni jsou ti, kteří tyto zájmy určují a ukazují ostatním, co a jak se má dělat. 


„Learn about yourself before you try to lead others“ (R. Kegan, 1982).


Druhá interpersonální úroveň leadershipu charakterizuje leadery jako osoby, které se zaměřují na osobní potřeby i potřeby ostatních. Umí sledovat své vlastní zájmy i zájmy ostatních průběžně. Více se zajímají o to, co se děje kolem nich a obvykle se těší vysoké důvěry svého okolí. Jsou více propojeni se svým okolím a lidé kolem nich jsou k nim odpovědnější. Leadeři této úrovně se snaží naplnit cíle při zachování spojenectví s členy jejich týmu. Klíčová rozvojová témata pro leadery této úrovně jsou vzájemná podpora, vzájemné závazky, očekávání a společné odměny. Ačkoliv stále pracují transakčním stylem, leadeři této úrovně respektují potřeby lidí kolem nich.

Třetí institucionální úroveň leadershipu se projevuje jako konzistence napříč všemi oblastmi. Leadeři této úrovně mají silně rozvinutu vlastní identitu a sebereflexi, která se projevuje spoléháním na jejich vlastní standardy a závazky. Leadeři třetí úrovně jsou sami sebou. Fungují tak, že se neustále řídí tzv. koncovými hodnotami. Na této úrovni leadeři dělají rozhodnutí v souladu se silnými hodnotami a principy, spíše než na základě dosahování osobních cílů nebo rozvoje vztahů. Mají kapacitu věnovat se neustálé reflexi svých hodnot a modifikaci svého chování v souladu s těmito hodnotami. Proto se hovoří o tom, že transformační leadership začíná na tomto stupni rozvoje. Transformační leadership dává smysl tehdy, když jsou koncové hodnoty a standardy osvojovány následovníky a způsobují změny v postojích, nadějích a cílech jejich následovníků.


Závěrem lze dodat, že pokud lidem umožníte podílet se na něčem mimořádném, co v nich vzbudí naději a hrdost, umožníte jim podílet se na něčem větším, co významně přesahuje cíle jedince, a nastavíte koncové hodnoty, kterých má být dosaženo, umožňujete lidem okolo stát se následovníky a překonáváte snadněji jejich imunitu ke vlastní změně.


Více o tomto tématu najdete v praktickém cvičení v příloze.

 

Příloha

 

Pavel Hyťha - věnuje se aplikované psychologii, facilitaci seberozvojových workshopů a programů, rozvoji leadershipu & koučingu.

 

Využité zdroje

Kegan, R. (1982). The evolving self: Problem and process in human development. Cambridge, Massachusetts: Harvard.

Lahey, L., E. Souvaine, et al. (1988). The subject-object interview: its administration and interpretation. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Graduate School of Education.

 

 

 
Další informace

Související Kurzy

Manažerské mistrovství6

Cyklus Manažerské mistrovství

Manažerské mistrovství je cyklus čtyř workshopů, které vám ...

Cena
Prodejní cena24 200 Kč
Emoční inteligence

Emoce v roli manažera

Dobře rozumět svým emocím, stabilizovat své sebevědomí v ...

Cena
Prodejní cena7 381 Kč

Související články

Osobní Mistrovství

Osobní mistrovství - otevřené kurzy 2016

Zuzana Vopravilová Hamplová 18. duben 2016

Letos budou nejen prověřené kurzy, ale i zbrusu nový otevřený kurz "SILÁK: Leadership a moje síla", který má za cíl postavit se do své síly a lépe využívat dary v tomto světě. Zuzana Vopravilová...

Osobní Mistrovství

Festiwall osobního mistrovství

Zuzana Vopravilová Hamplová 6. srpen 2015

Dne 31.7. od 10:00 do 22:00 proběhl první a tedy také nejlepší ročník Festiwallu osobního mistrovství. Počasí nám přálo  a akce byla vydařená a velmi inspirující. Zuzana Vopravilová Hamplová if(jQuery('.f2cid103...

Osobní Mistrovství

Kůčovo Osobní poslání

Zuzana Vopravilová Hamplová 28. září 2014

Poslední rok se hodně intenzivně zabývám osobním posláním. Hledáme s kolegy, jak nejlépe jej nalézt a co všechno při hledání může pomoci. Pavel Kučera if(jQuery('.f2cid67 .authors').length) { var...

Manažerské mistrovství

Existují principy vedení lidí, které budou vždycky platit!

Petr Zappe 20. červen 2013

Na dubnových Firemních mýtech jsme navazovali na předchozí téma Co bude i za deset let stejné. A vyplynul nám z toho mýtus, který je v nadpisu. A teď konečně přinášíme alespoň zápisky, abychom přiblížili...

Osobní Mistrovství

Dobrodružství svobodné mysli

Zuzana Vopravilová Hamplová 26. únor 2012

Právě v posledních dvou dnech svobodu své mysli hledám obtížně. Navrch v mé hlavě mají věci, které musím udělat a také ty které se nepovedly. Ale vím, jak to vypadá, když dokážu tyhle mantinely...

Osobní Mistrovství

Štěstí v pracovním životě: aneb mezi nudou a úzkostí

Petr Zappe 11. leden 2012

Ať chceme nebo ne v práci trávíme nejpodstatnější část našeho bdělého života. Když se ptám kolegů, co je motivuje na tom chodit do práce, odpovědi oscilují mezi dvěma póly práce je pro mne...

Související Knihy

Obálka titulu Husa v čele aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství

Kniha Husa v čele, aneb od manažerského řemesla ...

Pro manažery, kteří zažívají stres z opakujících se situací ...

Cena
Prodejní cena245 Kč
IMG_6125
Cena
Prodejní cena90 Kč
kniha x
Cena
Prodejní cena290 Kč

Související Kurzy

Vietnam

Vietnam - vý-Let do vnitřní svobody

Budeme se učit nedělat věci podle šablony „to se má“ a ...

Cena
Prodejní cena16 940 Kč
rukovetk747

Rukovět manažera

6 věcí, které manažer nedělá jen na vlastní nebezpečí.

Cena
Prodejní cena7 381 Kč
Husa v čele

Mapa pracovních vztahů

Jak dosáhnout výsledku s lidmi, které mám právě já ve svém ...

Cena
Prodejní cena14 762 Kč
Emoční inteligence9
Cena
Prodejní cena7 381 Kč
Manažerské mistrovství6

Cyklus Manažerské mistrovství

Manažerské mistrovství je cyklus čtyř workshopů, které vám ...

Cena
Prodejní cena24 200 Kč
Emoční inteligence

Emoce v roli manažera

Dobře rozumět svým emocím, stabilizovat své sebevědomí v ...

Cena
Prodejní cena7 381 Kč

„Podporujeme lidi v tom, aby zvětšovali vliv na svůj život.”

Adam a Eva v práci

Získejte ukázku e-booku v .PDF zdarma

Ukázka z knihy "Adam a Eva v prácií".
Zadejte email, pošleme Vám ji.