Systémové upozornění
Hlavní informace

Při procházení starších dokumentů jsme narazili na článek, který doprovázel vystoupení na jedné konferenci. A protože ukazuje systematický přístup k rozvoji organizace, je stále aktuální. I když konkrétní postupy, které dnes používáme, se za těch několik let vyvinuly. Podstatné je stále překročit počáteční investici (peněz, úsilí ...) a roztáčet setrvačník změny dostatečně dlouho. Proto uvádíme jeden inspirativní příběh v původní podobě, včetně slov jednatele společnosti:

bannery 08
 
Potřebujete pomoc? Obraťte se na odborníky
 
Už jedenáct let nabízí společnost Alstanet, s. r. o. extranetové a intranetové informační systémy, které šije svým zákazníkům na míru. Poskytuje také poradenské služby při realizaci projektů v oblasti informačních technologií. Je držitelem certifikátu ISO 9001 a má řadu spokojených klientů mezi odběrateli i dodavateli služeb facility managementu.
 
Úspěch si žádá další lidi
 
Firma je na české trhu od roku 1999 a jejím hlavním produktem je AFM (Alstanet Facility management). „Jde o komplexní software pro správu a údržbu, který se skládá se z více než 25 vzájemně provázaných a detailně propracovaných modulů. Tento systém nabízí vše potřebné od evidence majetku až po řízení procesů s jeho správou. Jednoduše řečeno, komfortně poslouží všem, kteří hledají spolehlivý a na obsluhu jednoduchý počítačový program,“ vysvětluje jednatel společnosti Ing. Aleš Choutka.
V průběhu roku 2007- 2008 stoupl počet zaměstnanců z původních 6 na 15. Komunikace a spolupráce uvnitř firmy přestala běžet hladce sama od sebe. Bylo tedy na čase, aby se vedení začalo zabývat personální stránkou společnosti. „Naším cílem bylo zvýšit počet pracovníků až na konečných 50, a to už vyžaduje řádnou přípravu. S mým společníkem jsme se shodli na tom, že je třeba zapracovat na kvalitě managementu a pečovat o efektivní rozvoj společnosti nejen po stránce obchodní, ale že je nanejvýš nutné zaměřit se na samotné zaměstnance,“ popisuje Ing. Choutka.
 
Odborníci zasahují
 
mnoho dopravních značekV oblasti práce s lidskými zdroji neměla firma žádné zkušenosti. Její majitelé se proto rozhodli pro externí odborníky. Těmi byli lidé ze společnosti Team Test. „Naše první představa byla taková, že vhodné bezprostřední řešení ke zlepšení spolupráce a komunikace bude teambuilding,“ vzpomíná Ing. Aleš Choutka. „Po důkladné analýze ze strany Team Testu jsme ale nakonec absolvovali čtyři kroky, které ve finále opravdu přinesly ovoce“. Důvodem, proč si Alstanet vybrala právě Team Test byly otázky, které při výběru školitele dostala. „Byly to dotazy, které jsme vůbec nečekali. Například -  Jaká je Vaše vize? Znají ji zaměstnanci? Jak to má vypadat za 2 roky, aby se Vám to jako majitelům líbilo? Co přesně se má ve firmě změnit v tomto roce? Atd.,“ vyjmenovává Ing. Choutka.
Prvním krokem celého ozdravného procesu byla prezentace dlouhodobé  vize majitelů a na ni navazujících cílů na nejbližší dva roky. Zaměstnanci pak dostali možnost vyjádřit se a sdělit vedení, kde jsou podle nich největší překážky, které by mohly bránit v dosažení stanovených cílů. Zakreslená vize pak sloužila jako směrovka, ke které směřují všechny rozvojové kroky.
 
Bez vzájemné komunikace to nejde
 
Celý cyklus začal dvoudenním programem zaměřeným na pochopení  základních principů komunikace a možností i nevýhod spolupráce. Účastníci absolvovali nejen teoretické přednášky, ale také několik zážitkových akcí (např. Přenos informace o obraze poslepu, Dilema vězně – hříčka zaměřená na uvědomění si win-win principu, Ekosystémy – soutěžní hra na principu udržení životaschopnosti systému, vyžadující dobrou koordinaci, práci s měnícími se informacemi, Noční cesta statečných = tmelící prvek, pro celou skupinu. …). Tím nejpřínosnějším momentem byla závěrečná aktivita „Doporučujeme Vám…“. Organizátoři rozdělili účastníky podle jejich skutečné pracovní specializace – vzniklo tedy družstvo analytiků, programátorů, obchodníků, pracovníků back office a managementu. Dostali za úkol zadat si vzájemně  taková doporučení, o kterých byli přesvědčeni, že firmu jako celek posunou ke společnému cíli, kterému už v tuto chvíli rozuměli všichni. „Uvědomili jsme si, že spolu neumíme mluvit, že nepoužíváme stejnou řeč. A že se to musíme naučit. Všichni bez rozdílu souhlasili s tím, že jsou situace, kdy firma nedosáhne bez řízení lidí žádného výsledku. A každé oddělení si na základě zpětné vazby od ostatních stanovilo rozvojové úkoly a dokonce je i splnilo,“ pochvaluje si Ing. Choutka.
 
I zaměstnanec se musí cítit jako podnikatel
 
Následoval workshop s názvem „Podnikatelské myšlení zaměstnance“. Jeho cílem bylo podpořit samostatnost a zodpovědnost zaměstnanců. „Vývoj tohoto jednodenního workshopu byl opravdu napínavý. Na začátku byl cítit silný odpor některých zaměstnanců k předpokladu, že úspěch společnosti je možné vyjádřit v penězích a zisk by měl zajímat každého z nich,“ vypráví Ing Choutka. Postupně se ale nálada měnila. Poté, co měli účastníci vypracovat koncept produktu a „vyrobit“ určité zboží s co nejmenšími náklady, shodli se na tom, že je důležitý samotný výsledek a ne to, jak se na produktu pracuje. Tedy, že klient zaplatí jen za práci, která je hotová a pro něj užitečná. Nejsilnějším momentem pak byl tzv. „teploměr“. Všichni zaměstnanci měli rozdělit „balíček peněz“, který klient zaplatí za zboží na jednotlivé nákladové položky uvnitř firmy. Výsledkem akce bylo několik závěrů – vše můžeme vyjádřit v penězích, produktivita je nejchtěnější cíl nás všech a firma existuje do té doby, dokud je spokojen „principál“.
 
Práce týmu není jen o bezva partě
 
Další krokem byl test vyspělosti týmové kultury. Firma získala obrázek o tom,  jaké jsou její silné a slabé stránky. „Bezprostředně po testu jsme byli schopni pochopit,  že být dobrý pracovní tým  se nerovná tomu být na sebe hodný nebo být bezva parta na párty,“ upozorňuje jednatel Choutka. A „ušetřeni“ nezůstali ani samotní majitelé. „Překvapivě na prvním místě  jsme dostali doporučení pracovat na rozhodnosti a jednotnosti managementu, na zlepšení jasnosti postupů a kompetencí. Pracujeme dále na udržování motivace členů týmu tak, abychom zvládali společně stanovené cíle. A v neposlední řadě jsme zavedli otevřenou komunikaci jako součást firemní kultury“ doplňuje. Vedení absolvovalo také workshop s názvem „Rukověť manažera“.
 
Dobrá práce se podařila
 
Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat: „Během roku stoupla produktivita práce jednoho zaměstnance z původních 951 tisíc Kč na 1 193 tis. Kč/rok. Nastavili jsme optimální organizační strukturu. A naši lidé se naučili říkat „mám či nemám hotovo“. Úplně zmizela fráze „dělám na tom“,“ popisuje jednatel Choutka. Společnost si vytvořila na základě konceptu „produkt“ jednotlivce projektové postupy. Jeho podstatou je přesné vymezení činností tak, jak navazují v projektu (NE navázaných na osoby). Každý tak přesně ví, kdy a co má dělat. A protože se firmě začalo ještě víc dařit, obecně začala převládat příjemná atmosféra. Prostředí, ve kterém byli pracovníci i šéfové spokojeni.
 
Usínat na vavřínech se nevyplatí
 
Ale právě tato spokojenost vedla následně ke stagnaci nastartovaného procesu. Vedení se spokojilo s tím, že vše běží hladce a zapomnělo lidi pravidelně informovat o tom, co se podařilo udělat a na čem je třeba pracovat dál. A aby majitelé zabránili negativním důsledkům, rozhodli se, že v budoucnu opět využijí služeb externí poradenské firmy. „Když je jasný cíl a když investujete své úsilí do vykročení na cestu správným směrem, musíte se držet své strategie a neuhýbat z ní. Rozhodně není na místě měnit to, co funguje. Změny je pak třeba dělat postupně, ale vytrvale. A mějte na paměti, že výsledek není revoluce, ale evoluce,“ radí Ing. Aleš Choutka.
 
Další informace

Související Kurzy

rukovetk747

Rukovět manažera

6 věcí, které manažer nedělá jen na vlastní nebezpečí.

Cena
Prodejní cena7 381 Kč
Emoční inteligence9
Cena
Prodejní cena7 381 Kč

Související články

Manažerské mistrovství

Požadavky vašich zaměstnanců se mění. Ale proč se divíte?

Petr Zappe 11. únor 2016

Už nějakou dobu se setkávám s tím, že se manažeři nebo majitelé firem diví, co že to po nich jejich zaměstnanci a zákazníci chtějí. Ptali jsme se proto během loňského roku na otázku: "Jaké změny...

Manažerské mistrovství

Jak funguje generace Y: Desatero

Petr Zappe 6. leden 2016

Máte někdy pocit, že byste na ty mladé spolupracovníky potřebovali návod? Tak tady ho máte. Vytvořily ho Eliška Pácaltová a Lucka Luňáčková zevnitř generace Y. Více k němu povídaly na Konferenci...

Manažerské mistrovství

21 přesvědčení, která byste měli opustit

Petr Zappe 4. leden 2016

Abyste se mohli někam posunout, bývá často nutné nejdříve něco opustit. Udělat tomu novému místo. Nebo odstranit překážky. V rámci loňského průzkumu, jsme se lidí na tohle ptali. "Jaká přesvědčení,...

Manažerské mistrovství

Cena za uražené EGO 50 tis EUR

Zuzana Vopravilová Hamplová 19. březen 2015

Před deseti lety jsem pracoval jako koordinátor setkání partnerů mezinárodního projektu ve vzdělávání na pomoci středním školám. Při lokálním setkání účastníků projektu z partnerských zemí v ČR,...

Manažerské mistrovství

Kolik stojí konflikty?

Zuzana Vopravilová Hamplová 17. březen 2015

Nikdo je nemá rád. Kdo může, raději se jim vyhne. Jsou jedním z nejčastějších příčin odchodu lidí z organizace. Ano mluvíme o konfliktech, a zdrojích, jak je zvládat a využít. Pavel Hyťha if(jQuery('.f2cid65...

Manažerské mistrovství

Užít si světa na podzim 2013

Zuzana Vopravilová Hamplová 16. srpen 2013

V létě jsme se trochu odmlčeli, protože jsme místo chytrostí na blog vymýšleli zajímavosti pro podzim. Chystáme několik opakovaných úspěšných kurzů. Ale taky nějaké novinky. Petr Zappe if(jQuery('.f2cid73...

Související Knihy

IMG_6125
Cena
Prodejní cena90 Kč
Obálka titulu Husa v čele aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství

Kniha Husa v čele, aneb od manažerského řemesla ...

Pro manažery, kteří zažívají stres z opakujících se situací ...

Cena
Prodejní cena245 Kč
kniha x
Cena
Prodejní cena290 Kč

Související Kurzy

DSC_6828a

Ženský a mužský princip ve spolupráci a komunikaci

Dovolili jsme si mluvit o tom, že ženský a mužský princip ...

Cena
Prodejní cena5 082 Kč
Vietnam

Vietnam - vý-Let do vnitřní svobody

Budeme se učit nedělat věci podle šablony „to se má“ a ...

Cena
Prodejní cena16 940 Kč
management budoucnosti

Management zítřka a firemní kmeny

Umět řídiit spolupráci lidí z jiných oddělení, dodavatele, ...

Cena
Prodejní cena5 808 Kč
Hodnotící rozhovory4

Vedení hodnotících rozhovorů

Zlepšit své schopnosti vést a plánovat hodnotící rozhovory ...

Cena
Prodejní cena4 598 Kč
Emoční inteligence9
Cena
Prodejní cena7 381 Kč
rukovetk747

Rukovět manažera

6 věcí, které manažer nedělá jen na vlastní nebezpečí.

Cena
Prodejní cena7 381 Kč

„Podporujeme lidi v tom, aby zvětšovali vliv na svůj život.”

Adam a Eva v práci

Získejte ukázku e-booku v .PDF zdarma

Ukázka z knihy "Adam a Eva v prácií".
Zadejte email, pošleme Vám ji.