Systémové upozornění
Hlavní informace

Před nějakou dobou napsal Honza Bím, jak společně pracujeme, konkrétně, jak zapojujeme jeho cesty s lidmi v lese do rozvojových programů pro firmy. Jeho doprovázené poutě s k tématu tohoto týdne pěkně hodí, tak tu zveřejňujeme popis možného programu rozvoje.

Ukázka využití doprovázených poutí v rámci rozvojového programu

 
Společně s koučkou Radkou Maňákovou a firmou Team Test s.r.o. jsme připravili rozvojový program, jehož součástí byla práce s osobním příběhem formou poutě. 
 
Zákazník: divize české dcery nadnárodní obchodní firmy z oblasti farmacie a zdravotních potřeb 
Cílová skupina: vedoucí týmů v rámci jedné divize + ředitel divize a asistentka. 6 osob. 3 ženy / 3 muži
Zadavatel rozvojového programu: ředitel této divize, který byl účastníkem programu.
 
Žádoucí stav:
 • Aby leadeři pochopili / přijali společný cíl a možnosti / výhody, které jim na této cestě může přinést spolupráce.
 • Aby pochopili / přijali svou roli leadera.
 • Jedním z výsledků může být i doporučení ke změně pozic.

Současný stav:

 • Lidé ve vedoucích pozicích jsou odborníci, kteří nemají dovednosti leaderů. Sdružují v jedné osobě kompetence produktového manažera, marketing specialisty, obchodníka a vedoucího týmu.
 • Leadeři v týmech mají dostatek informací a obrovské pravomoci, struktura je plochá.
 • Leadeři jsou ovlivněni svou dlouhou osobní historií ve firmě.
 • Systém odměn je nastaven tak, aby motivoval ke společným výsledkům.
 • Chybí schopnost týmové spolupráce.
 • Chybí schopnost chápání užitku výměny názorů a informací.
 • Existuje vize společnosti, kterou asi příliš nevnímají – v minulosti byla její implementace zaměřena na vnitřní kancelář.
 • Překážkou k vnímání společného cíle je množství práce (neumí dobře řídit lidi a sebe v čase)
Moduly rozvojového programu
 
 1. Představení vize firmy, vize divize a cílů rozvojového programu ředitelem divize. Vize a cíle programu jsou body, se kterými se v průběhu všech modulů dále pracuje. Pro formulaci využito služeb kouče.
 2. Osobní příběhy. Dát všem pocítit, že firmě na nich záleží, že rozvoj a vzdělávání je připraveno skutečně pro ně jako individuality. Uvolnit a připravit vstřícnost k přijímání a využívání nových podnětů formou doprovázených poutí se zpracováním osobních příběhů.
 3. Rozvíjení otevřené komunikace a zpětné vazby. Použita forma dvoudenního off-site kurzu se zážitkovým vzděláváním, tak aby účastníci skutečně ve své zkušenosti poznali / pocítili dopady a výhody vzájemné spolupráce a komunikace. Zážitkové vzdělávání zvyšuje schopnost zapamatování a budoucího využití poznatků z 30% na 70% (při vhodném posilování a bezprostředním uplatňování v praxi – k tomu slouží koučovací výstupy na závěr celého programu).
 4. Rukověť manažera. Aby leadeři přijali svou roli, je nutné mít přehled o tom, co je „produktem“ práce leadera a jak tuto roli skloubit s ostatními rolemi, které na své pozici mají. Pro tento cíl byl určen jednodenní workshop Rukověť manažera, včetně individualizovaných kroků k použití v praxi a pomůcky Rukověť manažera pro každodenní použití. 
 5. Společný cíl – uzavření celého projektu zážitkovou simulací s diagnostikou Team Test. Jednotlivé části projektu jsou vzájemně provázány nejen lektory, ale zejména výstupy a vstupy jednotlivých témat. Pro zvládnutí celého kontextu a zejména pro použití jednotlivých složek v pracovním procesu, je třeba projekt uzavřít jako celek a stanovit si postupné kroky implementace. Toto uzavření také přímo souvisí s úvodním představením vize a cílů divize. Využili jsme metody Team Test – zahrnující i jednodenní zážitkovou simulace schopnosti spolupracovat, dosahovat společných výsledků. V této podobě jde o uplatnění / vyzkoušení všech získaných dovedností ve společném projektu. Účastníci tak s plnou silou vidí, jakým způsobem jsou nyní schopni dosahovat společného výsledku a průběžně zvyšovat svou efektivitu a učit se. Součástí simulace je také individuální diagnostika v rámci týmových rolí. Výstupem Team Testu je externí doporučení jak postupovat dál a jak co nejlépe využívat své lidské zdroje. Součástí Team Testu je také týmový koučink se základním obsahem: jak tým vidí svou vizi a společné cíle teď a jaké konkrétní kroky zvolí pro jejich dosažení
 
Detailní popis modulu Osobní příběhy
 
V osobních příbězích pracovníků jsou skryty jejich životní poutník Jan Bím s batohem opřený ohůl v prostřed cestyhodnoty a motivační faktory. Proto zpracování osobního příběhu je důležitým krokem k vytvoření osobní vize a osobního poslání. Prolnutí (případné neprolnutí) osobních vizí a poslání s vizí a posláním divize a firmy vytváří základní předpoklad pro úspěšné zvládnutí divizních a firemních cílů a úkolů.
 
Vhodným nástrojem pro zpracování osobního příběhu je vytvoření mapy života. Jedná se o psychologickou techniku využívající propojení paměťového vzpomínání a vizuálního podnětu k propojení zážitků z paměti v souhrnný pohled na život s objevením cyklů a směřování. V propojení s pohledem na rodový strom a odkaz rodičů lze nalézt vlastní směřování života.
 
Forma zpracování osobních příběhů – individuální práce 6x odpoledne + večer + dopoledne. Seriál navazujících individuálních prací účastníka s lektorem – odpoledne pěší výlet / pouť v přírodě, pozdně odpolední a večerní indoor zpracování mapy života. Dopoledne vytvoření osobní vize a poslání buď outdoor nebo indoor dle přání konkrétní osoby.
 

Jan Bím / www.janbim.cz

Další informace

Související Kurzy

odvážná komunikace

Odvážná komunikace

Větší sebeuvědomění ve své komunikaci a tím i životě. Lepší ...

Cena
Prodejní cena4 598 Kč
Timemanagement a sebeřízení

Timemanagement a sebeřízení

Zmapujete si, jak zacházíte s vlastním časem. Ukážeme a ...

Cena
Prodejní cena5 808 Kč

Související články

Osobní Mistrovství

Proč jsem v lese?

Zuzana Vopravilová Hamplová 23. srpen 2013

Když jsem začal skautovat, rozezvučil jsem v sobě strunu, která zněla silně a dlouho.Před mnoha lety jsem se setkal s indiány a lidmi, kteří si na ně hráli, a to i jako dospěláci. No a oni si nejen...

Manažerské mistrovství

Užít si světa na podzim 2013

Zuzana Vopravilová Hamplová 16. srpen 2013

V létě jsme se trochu odmlčeli, protože jsme místo chytrostí na blog vymýšleli zajímavosti pro podzim. Chystáme několik opakovaných úspěšných kurzů. Ale taky nějaké novinky. Petr Zappe if(jQuery('.f2cid73...

Osobní Mistrovství

Festiwall osobního mistrovství

Zuzana Vopravilová Hamplová 6. srpen 2015

Dne 31.7. od 10:00 do 22:00 proběhl první a tedy také nejlepší ročník Festiwallu osobního mistrovství. Počasí nám přálo  a akce byla vydařená a velmi inspirující. Zuzana Vopravilová Hamplová if(jQuery('.f2cid103...

Osobní Mistrovství

Sny jsou stejně konkrétní a reálné jako cokoliv jiného

Zuzana Vopravilová Hamplová 31. srpen 2014

V posledních měsících se opět intenzivněji zabývám tím, jak se stane, že lidé najdou motivaci na sobě pracovat. A hlavně, jak se stane, že člověk na své cestě vydrží. Že manažer začne praktikovat,...

Osobní Mistrovství

Je bytostně důležité zastavit se, a dívat se sama do sebe

Zuzana Vopravilová Hamplová 11. květen 2014

Radka Maňáková dostala od našeho klienta otázky do ankety do letního čísla interního časopisu. A odpověď stojí za to, abychom se o ni s vámi podělili. Radka Maňáková if(jQuery('.f2cid79...

Osobní Mistrovství

Hledání životní rovnováhy je základem úpadku naší civilizace

Zuzana Vopravilová Hamplová 25. říjen 2012

Když bylo mému dědovi tolik, co je teď mně, končila 2. světová válka. Nikdy jsem s nim o tom nemluvil, ale myslím, že v té době neřešil "jak žít v životní rovnováze mezi prací a rodinou", ale spíš...

Související Kurzy

Tělo a mysl

Tělo a mysl

Získáte ucelené know-how pro práci s energií. Odnesete si ...

Cena
Prodejní cena2 890 Kč
odvážná komunikace

Odvážná komunikace

Větší sebeuvědomění ve své komunikaci a tím i životě. Lepší ...

Cena
Prodejní cena4 598 Kč
milky-way-1023340_1920 - kopie

Leadership moje síla

Kurz pro ty, kdo chtějí za hranice toho, co do teďka žili.

Cena
Prodejní cena18 150 Kč
Timemanagement a sebeřízení

Timemanagement a sebeřízení

Zmapujete si, jak zacházíte s vlastním časem. Ukážeme a ...

Cena
Prodejní cena5 808 Kč

„Podporujeme lidi v tom, aby zvětšovali vliv na svůj život.”

Adam a Eva v práci

Získejte ukázku e-booku v .PDF zdarma

Ukázka z knihy "Adam a Eva v prácií".
Zadejte email, pošleme Vám ji.