Systémové upozornění
Hlavní informace

Hodnotová orientace člověka je jeho významným zdrojem postojů a motivací pro práci. Právě hodnoty ovlivňují naše rozhodování a dlouhodobě ovlivňují pracovní výkon.

 

Vsilueta tvaru srdce uvnitř něhož je mozek případě, že jsou naše osobní hodnoty ohroženy, náš mozek to vyhodnocuje jako hrozbu a dochází k produkci stresových hormonů stejně jako v případě fyzického ohrožení. Naopak naplnění hodnoty je naším mozkem prožíváno jako odměna a dochází k produkci hormonů štěstí. 

Hodnoty jsou zjednodušeně řečeno na pozadí našeho rozhodování a v případě dlouhodobého pocitu ohrožení hodnot člověka dochází ke snížení kvality života. 

Hodnoty se u každého jedince vytváří dlouhodobě a nejintenzivněji se formují v raném věku. Není proto v moci žádné organizace nastavovat nebo zásadně měnit hodnoty svých zaměstnanců tak, aby to vyhovovalo konkrétní firemní kultuře. Realistická možnost je naučit se vybírat si takové lidi, jejichž osobní hodnoty jsou co nejvíce v souladu s firemními hodnotami a dokázat respektovat hodnoty ostatních lidí kolem nás. Proto je třeba se zajímat o hodnoty zaměstnanců, sledovat je a skládat týmy hodnotově kompatibilní, protože hodnoty určují, jaký vztah bude jedinec zaujímat k lidem ve svém okolí.

Poznávání hodnot dává představu o základní orientaci zaměstnance v oblastech práce - osobní život (rodina), zdraví, motivace. Tam, kde jsou hodnoty lidí podobné, se lidé obvykle cítí bezpečně, jistě, svobodně a respektováni. Tam, kde jsou deklarované hodnoty společností a osobní hodnoty jejích zaměstnanců v rozporu s vnímanou realitou, dochází k vytváření bariér, izolovanosti a ke snížení pocitu štěstí a tím i dlouhodobé výkonnosti.

Jak se projevují hodnoty uvnitř a vně organizace?  

Hodnoty vně organizace pomáhají klientům v rozhodnutí, proč si vybrat právě danou společnost a její produkty, a ne jinou. Hodnoty určují poslání společnosti nad rámec vytváření zisku. Hodnoty pomáhají klientům k emočnímu přilnutí ke značce. Uvnitř společnosti pak hodnoty pomáhají pochopit, jakým způsobem je dosahováno cílů a jaké projevy chování jsou oceňovány a reprezentují společnost uvnitř v rámci interního systému dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Co vyplývá z analýzy hodnot zaměstnanců? 

Přirozeně jmenované hodnoty zaměstnanců nebývají v souladu s hodnotami, kterými společnost žije. Tj. jak vnímají projevy hodnot v každodenní praxi a jak si představují hodnoty ideální organizace, ve které by chtěli pracovat. 

Jsou-li deklarované firemní hodnoty v souladu s osobními postoji zaměstnanců a jsou-li skutečně žité, pak je pro zaměstnance práce v organizaci smysluplná, jsou s ní ztotožněni a pracují pro její prospěch a ne pro svůj vlastní. Zvyšuje se dlouhodobá výkonnost, spokojenost a angažovanost.

Jak lze vědomě pracovat s hodnotami v týmu?

tabulky s textem

Výsledek vědomé práce s hodnotami v týmech?

  • Zvýšení loajality a spokojenosti zaměstnanců 
  • Zvýšení etického chování zaměstnanců (vzájemný respekt, dodržování závazků a dohod, dodržování termínů, snížení obcházení pravidel, omezení rizik)
  • Vytváříme týmy, které jsou díky sladění hodnot výkonnější a efektivnější
  • Lepší srozumitelnost a čitelnost firmy pro okolní svět - zvýšení spokojenosti klientů.

 

Pavel Hyťha 
 
Zajímá Vás téma hodnotové orientace týmu? Chcete-li zvýšit sladění vašeho týmu a vědomě pracovat s hodnotami Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další informace

Související Kurzy

Podnikatelské myšlení1

Podnikatelské myšlení zaměstnance

Ukážeme, proč je v zájmu každého zúčastněného měřit své ...

Hodnotící rozhovory4

Workshop Zefektivnění ročního hodnocení v ...

Dvouhodinový workshop přispívá k zefektivnění ročního ...

Související Kurzy

Podnikatelské myšlení1

Podnikatelské myšlení zaměstnance

Ukážeme, proč je v zájmu každého zúčastněného měřit své ...

Energie konfiktu4

Energie konfliktu pro rozvoj týmu

Zlepšit své schopnosti jednat nestranně a zároveň aktivně v ...

energizace týmu1

Energizace týmu / Teambuilding

Jsou chvíle, kdy je potřeba změnit prostředí a odlehčit ...

Komunikace a zpětná4

Komunikace a zpětná vazba

Workshop je určen pro týmy, které potřebují zlepšit úroveň ...

Hodnotící rozhovory4

Workshop Zefektivnění ročního hodnocení v ...

Dvouhodinový workshop přispívá k zefektivnění ročního ...

odvážná komunikace7

Odvážná komunikace v týmu

Vyzkoušíte si, jak říkat "nepříjemné" věci jinak. Naučíte ...

„Podporujeme lidi v tom, aby zvětšovali vliv na svůj život.”

Adam a Eva v práci

Získejte ukázku e-booku v .PDF zdarma

Ukázka z knihy "Adam a Eva v prácií".
Zadejte email, pošleme Vám ji.