Systémové upozornění
Hlavní informace

Pokud ne, existují nástroje, jak to změnit. Představujeme: Týmový koučink.

Metaforou pro možnosti zapojení týmu do řešení tématu skrze týmový koučink je nalodění lidí na loď. Pokud chcete plout, musíte být na lodi. Být na lodi znamená mít svojí jasnou roli a tu naplňovat..

Vytvořte silný závazek  

obrázek lidí, kteří se u stolu domlouvájí Představte si, že požádáte lidi aby něco vyřešili úplně sami a dáte jim k tomu všechny zdroje. Troufnete si na to nebo si necháte právo veta? 

Pro koučink je charakteristické, že manažer či zadavatel se na chvíli stává řadovým členem posádky a řídí se tím, na čem se celá posádka dohodne, své konečné slovo pro tentokrát nemá. Tím se dává moc do rukou týmu. Vypadá to tak, že se berou v potaz všechny názory a příspěvky všech členů týmu. Každý člen týmu přispívá svými názory, vidí to trochu z jiného úhlu a výsledek je společným kontraktem tedy realizovaným kontraktem všech.

Vytvořte silnou demokratickou platformu 

„Cílem našeho týmového koučinku je vytvořit platformu, na které budou manažeři sdílet zkušenosti, společně formulovat strategii a uvádět do života společné nápady, iniciativy, vize. Kouč důsledně dohlíží na to, aby se diskuse odehrávala v konstruktivní atmosféře, poskytovala hmatatelné a použitelné výstupy a navíc nás nenásilnou formou vedla k tomu, že zapojíme všechny své síly a schopnosti.“

Vhodná témata pro zapojení všech

Vhodná jsou jakákoliv témata ve změnovém či tvůrčím kontextu, posilující dlouhodobou výkonnost a energetizaci týmu. Většinou je cílem konkrétní dosažitelný cíl. Např. zdvojnásobit obrat. Zvýšit proaktivitu prodejců. Podpořit sdílení a komunikaci v týmu. Změnit hodnoty týmu či nastartovat vizi.  Nevhodnými tématy jsou negativně formulované kontrakty („zabránit či zamezit něčemu“) nebo mimo rámec a dosah vlivu týmu („změna chování jiného týmu“).  

Pavel Hyťha

Další informace

Související Kurzy

Podnikatelské myšlení1

Podnikatelské myšlení zaměstnance

Ukážeme, proč je v zájmu každého zúčastněného měřit své ...

Energie konfiktu4

Energie konfliktu pro rozvoj týmu

Zlepšit své schopnosti jednat nestranně a zároveň aktivně v ...

Související Kurzy

Podnikatelské myšlení1

Podnikatelské myšlení zaměstnance

Ukážeme, proč je v zájmu každého zúčastněného měřit své ...

Energie konfiktu4

Energie konfliktu pro rozvoj týmu

Zlepšit své schopnosti jednat nestranně a zároveň aktivně v ...

energizace týmu1

Energizace týmu / Teambuilding

Jsou chvíle, kdy je potřeba změnit prostředí a odlehčit ...

Komunikace a zpětná4

Komunikace a zpětná vazba

Workshop je určen pro týmy, které potřebují zlepšit úroveň ...

Hodnotící rozhovory4

Workshop Zefektivnění ročního hodnocení v ...

Dvouhodinový workshop přispívá k zefektivnění ročního ...

odvážná komunikace7

Odvážná komunikace v týmu

Vyzkoušíte si, jak říkat "nepříjemné" věci jinak. Naučíte ...

„Podporujeme lidi v tom, aby zvětšovali vliv na svůj život.”

Adam a Eva v práci

Získejte ukázku e-booku v .PDF zdarma

Ukázka z knihy "Adam a Eva v prácií".
Zadejte email, pošleme Vám ji.